Chaidh càin de trì ceud not agus casg dràibhidh fad trì mìosan a chur air fireannach as dèidh dha siubhal aig 116msu air an A9.

Chaidh Szymon Kryszczyszyn, 21, à Inbhir Pheofharain, a ghlacadh leis a’ Phoilis faisg aig Arpa Philidh faisg air Cearcall-rathaid an Todhair san Dàmhair 2019.