Faclair.lgbt

Chaidh Faclair nan Gèidheal ùrachadh le URL ùr snasail - faclair.lgbt - agus faodar a rannsachadh a-nis! Tha e fhathast ri lorg air làrach-lìn a’ Ghèidheil Ùire cuideachd.

Fàg beachd

Ma tha beachd agad mun a' phost seo, faodaidh tu a chur thugam air Mastodon.