Chaidh a dhearbhadh gun tòisich clann an Alba eadar 12 agus 15 bliadhna de dh’aois banachdach dhan choròna-bhìoras fhaighinn Diluain.

Seo an dèidh do dh’oifigearan meadaigeach na Rìoghachd Aonaichte a’ chomhairle aca air a’ chùis atharrachadh Diluain.

Bidh banachdaichean rim faotainn aig ionadan-tadhail an toiseach, ach thèid litrichean a chur a-mach dhan a h-uile duine a tha anns a’ bhuidhinn-aoise seo is iarraidh orra tighinn gu coinneamh.